Sesaminfo

Sexualitet i samband med cancersjukdom

Har du som patient eller anhörig frågor kring sex och samlevnad?

Tycker du som vårdpersonal att det är svårt att prata med dina patienter om sex och samlevnad?

Då är denna broschyr just vad du behöver!

"Vi har alla behov av kroppskontakt, men den som genomgår en cancerbehandling kan uppleva ett större behov. Då mer än någonsin behöver man bli bekräftad, höra att man duger och att man fortfarande är älskad."