Om broschyren

Bakgrund

Studier har visat att patienter med hematologiska sjukdomar ofta saknar information om sexuella och känslomässiga problem och frågor som kan uppstå efter behandling.

Eftersom alla har olika informationsbehov och många kanske tycker att ämnet är känsligt och privat tror vi att det är viktigt att kunna presentera ett skriftligt material i form av en broschyr.

Vi har skapat en högkvalitativ informationsbroschyr riktad till alla patienter med någon form av blodsjukdom, och till deras anhöriga. Texten är enkelt skriven och lätt att förstå.

Broschyren är faktagranskad av två överläkare inom hematologi, en barnmorska tillika sexolog, samt en professor i gynekologi.

Innehåll

Broschyren beskriver olika ämnesområden som lust, olust, känslighet och känslor. Även områden som äldre och sex, homosexualitet, ensamhet och hur sexualitet påverkar hälsan berörs. Broschyren innehåller både generella och specifika tips och råd, samt information direkt riktad till transplantationspatienter med GvHD (Graft-versus-Host-Disease) vilket gör den helt unik.

Vackra bilder och roliga illustrationer gör broschyren lättläst och trevlig.

Författarna

Christel Wendt

Sjuksköterska på benmärgstransplantations-mottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Skrev sin magisteruppsats "Sexuellt välbefinnande hos kvinnor efter behandling av maligna blodsjukdomar" 2008. Christel har rest mycket runt i Sverige och även utomlands och föreläst om sex och samlevnad.

Sölvi Vejby

Sjuksköterska på hematologen vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Sölvi har tillsammans med Christel åkt runt i Sverige och presenterat broschyren på olika hematologiska avdelningar.

Christel och Sölvi deltog i mars 2010 i en stor europeisk hematologisk konferens i Wien (EBMT 2010) där de presenterade broschyren i en stor poster. I konkurrens med ca 100 andra utställare vann de första pris i kategorin "bästa sköterske-poster".